Skip to content
15. September 2020
Bad og sanitet, Byggeudstilling

Handyman på badeværelset?

Det er ikke altid nemt at finde rundt i byggereglerne, for hvad må du selv, og hvad skal du have en autoriseret fagmand til at lave i forbindelse med renovering af badeværelse eller etablering af helt nyt badeværelse?

Hvis du i disse tider tænker: At du selv kan udføre en del af arbejdet, når du renoverer badeværelse, skal du være opmærksom på, at der er regler for, hvad du selv må lave, og hvad du skal overlade til en fagmand.

Det skyldes, at det kan have alvorlige konsekvenser for en del af husets resterende konstruktion, hvis arbejdet ikke er udført korrekt.

Reglerne omfatter primært alt af konstruktionsmæssig og teknisk karakter, såsom vvs-, el- og kloakarbejde. Resten af byggeriet, der eksempelvis omfatter gulve og vægge, må du gerne selv udføre uden at bryde reglerne for faglært assistance.

Dog skal du huske at overholde byggereglementets krav.

Sikkerhed frem for satsning

Bemærk at et projekt med et gør-det-selv badeværelse kræver viden og erfaring. Det kan nemt gå galt og få store konsekvenser. Søg derfor altid autoriseret faghjælp, hvis du er i tvivl om noget. Det er også en god ide at få tjekket det afsluttede gør-det-selv-arbejde igennem af en autoriseret håndværker eller fagperson for eventuelle fejl.

Nedenfor kan du se, hvilke dele af vvs-, el- og kloakarbejdet du selv må udføre, og hvilke dele du skal have autoriseret faghjælp til.

Montering af elementer

Du må gerne udskifte håndvask og tilhørende vandlås, forudsat at vandlåsen er synligt monteret, og at du ikke foretager indgreb i den faste del af installationen.

Du må også udskifte toiletter, hvis det nye toilet har samme type tilslutning som det eksisterende og er godkendt. Her må du ikke foretage indgreb i den faste del af installationen.

Desuden er det OK, at du udskifter vandhaner og pakninger, hvis der er monteret afspærringsventiler ved rørenderne af blandingsbatteriet.

Fagmanden må klare de faste dele

Vaskemaskinen må du også gerne selv skifte, men kun hvis den nuværende har en afspærringsventil installeret, og at der ikke sker indgreb i den faste installation.

Du skal altid have en autoriseret vvs-installatør til at tage sig af de faste dele af vvs-installationerne, hvilket eksempelvis omfatter alle former for nye vvs-installationer samt indgreb i de eksisterende faste vand- og afløbsinstallationer.

Dermed skal du altså have den autoriserede fagmand til at udføre alle de opgaver, som ikke er på listen over de ting, du selv må udføre.

Før du bliver helt elektrisk

Hvad el-arbejdet angår, siger byggereglerne, at du selv må udskifte de almindelige afbrydere og stikkontakter til lamper inklusive lysdæmpere. Det gælder dem uden jord på normaltæt materiel, dvs. med mærkning IP20 eller uden mærkning.

Du må også udskifte normaltætte stikkontakter med jord, hvis boligens elinstallation er forsynet med HFI- eller HPFI-afbryder.

Selv at udskifte ledning, fatning og andre elementer på el-apparater og lamper er også i orden.

Fra kontakter til lamper

Du må gerne ændre og reparere svagstrøms-, styrings- og reguleringssystemer samt montere og udskifte stikpropper og ledningsafbrydere, forlængerledninger, stikdåser og kontakter på apparater.

Der er heller ikke noget i vejen for, at du selv nedtager og opsætter lamper, inklusive lavvoltbelysning, der er leveret med en komplet transformer, ledning, etc.

Her skal elinstallatøren på job

Du skal derimod have en autoriseret elinstallatør til at tage sig af de faste dele af elinstallationerne, hvilket eksempelvis omfatter udvidelse af eksisterende elinstallationer såsom at sætte en stikkontakt op ved siden af en eksisterende.

El-arbejde på målertavle og gruppetavle skal også overlades til installatøren, ligesom det udelukkende er hans opgave at installere eller udskifte materiel med en spænding på over 250 volt i boligens faste installation.

Din elinstallatør skal også klare arbejdet med at opsætte lavvoltsbelysning, hvor lamper, transformer og ledninger er købt hver for sig.

Afslutningsvis skal du som tommelfingerregel huske, at langt det meste kloakarbejde skal varetages af en autoriseret kloakmester.

Book tid til gratis bad- eller byggerådgivning.

Skip to navigation