Skip to content
20. Juni 2019
Byggeudstilling, Varme og indeklima

Case: Vi drager nytte af synergien i at ramme en fælles målgruppe

Interview med Gitte Kokholm, Marketing Coordinator hos Dantherm

Hvilken værdi giver det jer at have jeres ventilationsanlæg fysisk udstillet?

Jeg tror altid, det er godt at have et konkret billede af produktet og installationen at forholde sig til, når det drejer sig om beslutninger, der vedrører folks private hjem. Det er jo beslutninger, man skal kunne trives med i mange år frem.

Gennem vores udstilling i Byggecentrum er vi synlige over for slutbrugerne, når de besøger byggeudstillingen for at få inspiration. På vores stand kan de se en installation af et boligventilationsanlæg, som den vil se ud i et privat hjem.

Hvorfor udstiller I jeres ventilationsanlæg i Byggecentrum?

Fordelen ved at være udstiller i Byggecentrum er, at vi udstiller året rundt, selvom vi ikke fysisk er repræsenteret af en sælger. Derudover er vi en del af en større byggeudstilling med andre leverandører og kan derfor drage nytte af fællesskabet og synergien i at markedsføre os over for den fælles målgruppe.

Hvilke udfordringer får I løst ved at være udstiller i Byggecentrum?

Med flere tusinde besøgende om året i Byggecentrum, når vi ud til en stor målgruppe af private husejere, som ellers ville kræve mange forskellige salgskanaler at nå ud til.

I Byggecentrum har vi derudover et centralt sted i landet, hvor vi kan mødes med vores kunder, samarbejdspartnere og forhandlere, hvor vi også kan demonstrere vores produkter. Vores virksomhed Dantherm har til huse i Skive i Vestjylland, og det ligger jo lidt i den ene ende af landet. Det er godt med muligheden for også at kunne tilbyde et mødested midt i landet, som, ud over at præsentere vores produkter fysisk, også tilbyder møde- og kursusfaciliteter og god forplejning.

Hvilken betydning har jeres udstilling i Byggecentrum for jeres salg?

Det er svært at sætte specifikke salgstal på. Vi sælger også gennem forhandlere, og deres kunder kan jo godt have besøgt vores stand i Byggecentrum. Vi evaluerer løbende vores indsats, og vi deltager, når der er weekendmesser og temauger i Byggecentrum, og her har vores udbytte været fint. Produkter og materialer til husbyggeri og husrenovering er jo også ofte forbundet med en lang købsproces, hvilket også giver udfordringer i at spore, hvilken indsats, det lige er, der munder ud i det enkelte salg.

Vil du anbefale andre virksomheder at blive udstiller i Byggecentrum?

Byggecentrum er et godt koncept, hvor man som virksomhed kan drage nytte af synergien i at ramme en fælles målgruppe, uden at det nødvendigvis er side om side med konkurrenten. Byggecentrum arbejder hele tiden på at forbedre konceptet og forsøger sig med nye tiltag for fortsat at trække besøgende til, og konceptet er gennemtænkt, og praktisk er der altid styr på tingene. Så er du leverandør til byggebranchen, vil jeg bestemt anbefale dig at tage en snak med en medarbejder i Byggecentrum og høre mere om mulighederne.

Læs mere om Dantherm.

Skip to navigation