Skip to content
24. April 2021
Byggeudstilling

Byggetilladelse – til hvad, hvorfor og hvornår?

Er du i tvivl om dit byggeprojekt kræver en byggetilladelse, eller hvornår eller hvordan du ansøger om byggetilladelse? Der er mange spørgsmål, der skal besvares, inden du går i gang med et byggeprojekt. Der er regler, der skal følges, og faktorer du skal være ekstra opmærksomme på, alt efter om du skal bygge et familiehus, sommerhus eller noget helt tredje.

Skal du bygge nyt, bygge om eller renovere? Besøg DKs største byggeudstilling

En af de faktorer, der skal være styr på, er en byggetilladelse, som er en godkendelse fra Kommunen, der tillader dit byggeri – hvad enten der er tale om nybyg, ombygning eller tilbygning. Det er en lovpligtig godkendelse, som skal søges til alle nye byggerier, der har beboelse som formål. Du bliver endnu klogere på byggetilladelser i denne artikel – og hvis ikke du fik svar vedrørende dit næste nybyggeri, kan du også tilgå Nybyggeriguiden.

Hvad er en byggetilladelse?

Som førnævnt er en byggetilladelse en godkendelse fra Kommunen. Denne godkendelse tillader dit byggeri, hvad enten byggeriet er et nybyggeri, ombygning eller tilbygning. Det er en lovpligtig godkendelse, som skal søges til alle nye byggerier, der har planer om beboelse. Så står du og skal enten nybygge, ombygge eller tilbygge, skal du i de fleste tilfælde ansøge om byggetilladelse.

Få gratis byggeråd af professionelle byggerådgivere

Der er dog nogle yderligere faktorer, du skal være opmærksom på, når du søger. Ansøgningen skal bruges til at registrere den kommende bolig i BBR-registret, og af den grund skal din ansøgning være ret nøjagtig. En byggetilladelse foretages til at sikre, at alle byggetekniske krav er overholdt i de byggerier, som udføres i Danmark.

For kommunen er en byggetilladelse også en måde at sikre, at byggeriet ikke bliver placeret i fredet naturområder eller strider mod den eksisterende lokalplan eller noget helt tredje. Der er derudover også reguleringer på, hvor stor en procentdel af grunden, der må bygges på. Hvis der eksempelvis er tale om almindelige parcelhusgrunde, er du sikret en bebyggelsesprocent på omkring de 30 procent igennem byggeretten.

Nyt badeværelse? Besøg Syddanmark største badudstilling

Prisen på en byggetilladelse varierer fra Kommune til Kommune – og det er helt op til den enkelte Kommune at fastsætte prisen for behandling af byggetilladelsen. I Hørsholm Kommune koster det eksempelvis 937 kroner i timen at sagsbehandle en byggetilladelse, hvorimod timeprisen i Middelfart kun ligger på 300 kroner. Prisen svinger altså alt efter hvilken kommune, du ønsker at bo i.

Hvad indeholder en byggetilladelse?

Når du udformer en byggeansøgning, skal du kunne fremvise en plan over byggeriet i detaljeret form. Desuden kræver en ansøgning en nøjagtig beskrivelse af højde, antal kvadratmeter, vejskel, naboskel og lignende.

Få gratis byggeråd af professionelle byggerådgivere

Byggetilladelsens indhold minder meget om hinanden, ligegyldig hvilken Kommune du sender din byggeansøgning til – de skal alle følge bygningsreglementet. Enkelte kommuner administrerer loven lidt anderledes, og ansøgningsmaterialet, som hver Kommune efterspørger, kan derfor godt variere.

Hvornår skal du søge om byggetilladelse?

En byggetilladelse skal være på plads allerede inden arbejdet påbegyndes. Det er derfor en god idé at være ude i god tid, da behandlingstiden kan tage mellem 6-10 uger afhængigt af din Kommune – oftere længere tid i større byer. Det anbefales derfor, at du sender din ansøgning afsted allerede seks måneder før byggeriet påbegyndes, hvis du vil være på den sikre side.

Grunden til, at det kan tage længere tid at behandle ansøgningen, er der flere årsager til. Den hyppigste årsag er, når det planlagte byggeri har for mange kvadratmeter i forhold til grundens størrelse. I sådanne tilfælde, hvor byggeretten egentlig overskrides, skal ansøgningen til orientering hos naboerne, hvorfor behandlingstiden forlænges.

Skal du bygge nyt, bygge om eller renovere? Besøg DKs største byggeudstilling

For at sikre dig, at du får tilladelsen hurtigere, kan du i stedet undersøge din kommunes bygningsreglement, før du søger. Husk også at have alle relevante dokumenter klar, før du søger om byggetilladelse.

  • Situations- og afløbsplan
  • Plantegning inklusive bygningens mål
  • Facadetegninger fra alle sider
  • Tværsnit af din bygning
  • Overordnede oplysninger om materialer og installationer

Lav med fordel en liste over de dokumenter, som du skal have parat. Det lyder måske kompliceret, men det er hele arbejdet værd.

En manglende byggetilladelse kan være en alvorssag

Du kan komme i store problemer, hvis du bygger uden en byggetilladelse – i hvert fald hvis det opdages. I så fald kan du både straffes med bøder og i alvorlige tilfælde, kan du blive tvunget til at rive byggeriet ned igen.

Der er flere gode grunde til ikke at forsøge at snyde med byggetilladelsen. Hvis du som bygherre ikke kan fremvise en gyldig byggetilladelse, kan det medføre udfordringer, hvis du en dag vil sælge din bolig videre.

Du kan altid få en professionel byggesagkyndig på sagen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du bør søge om byggetilladelse. De kender nemlig til de gældende bestemmelser på området, og på den måde kan du få hjælp til at udforme en ansøgning, der overholder alle krav.

I Byggecentrum kan du flere søndage i løbet af året få GRATIS byggerådgivning fra professionelle byggesagkyndige. De kan hurtigt vurdere, om dit byggeri kræver en byggetilladelse og give uvildige råd og vejledning til dit konkrete byggeprojekt.

BOOK GRATIS BYGGERÅDGIVNING

Skip to navigation