Bygningsfysikuddannelsen

Uddannelsen er fordelt over syv moduler af hver to dages varighed. Udgangspunktet for hvert fagmodul er de lovmæssige krav inden for hvert enkelt fagområde. Du får indsigt i teorien bag kravene og får anvist metoder til, hvordan de kan opfyldes. Undervejs i undervisningen vil der indgå masser af eksempler og praktiske opgaver.

Du vil efter at have gennemført uddannelsen være i stand til at udføre projekter på en sådan måde, at alle forhold på tværs af bygningsdelenes og materialernes forskellige egenskaber er tilgodeset, så det hele går op i en højere enhed.

 

Modulerne


På uddannelsen kommer du igennem følgende emner:

 


Du kan tage modulerne uafhængigt af hinanden og præcist i den rækkefølge, du ønsker. Modulerne vil blive gentaget løbende.

 

Hvis du på forhånd har stærk viden på et eller flere af disse områder, er det muligt at fravælge deltagelse i de relaterede moduler og alligevel gå op til den afsluttende eksamen. Det kræves dog, at du har bestået prøven på alle moduler. På den afsluttende eksamen er der spørgsmål fra alle fagområder.

Arbejdsbelastning

Hvert fagmodul er af to dages varighed med overnatning på kursusstedet. Hvert fagmodul svarer til en arbejdsbelastning på ca. 20 timer. Uddannelsens samlede arbejdsbelastning svarer til 5 ECTS-point. Du må være forberedt på, at der kan være hjemmeopgaver.

Materialer

Der udleveres materialer og faglitteratur i nødvendigt omfang til hvert fagmodul.

 
Undervisningsmaterialet vil dog som udgangspunkt kun forefindes i digital form. Du vil inden kurset få besked om, hvordan du får adgang til undervisningsmaterialet.

Prøver og eksamen

På alle fagmoduler indgår en multiple choice test. Denne test er frivillig, men ønsker du at gå op til den afsluttende eksamen på Bygningsfysikuddannelsen, skal prøven for alle de moduler, du har deltaget på, være bestået.

Du kan godt mod gebyr tage prøven, selvom du ikke har været tilmeldt modulet. Du skal blot give os besked om dette.

Eksamen er 4 timers skriftlig, individuel prøve. Du bliver testet i hele pensum fra alle syv fagmoduler og i din tværfaglige forståelse.

 

Kursusbevis

Når du har bestået alle opgaverne på fagmodulerne, samt har bestået eksamen, får du kursusbevis på uddannelsen. Kursusbeviset vil være et officielt bevis fra DTU.

Undervisere, kursusledere, koordinator og censor

Undervisere

På alle moduler underviser erfarne personer og førende eksperter inden for hvert deres fagområde. Underviserne kommer fra både forskningsverdenen og fra rådgivende firmaer.

Klik dig ind på hvert modul til højre her på siden - og se programmer med undervisernavne for hvert modul.

 

Kursusledere på modulerne

 • Fugt: Direktør Tommy Bunch-Nielsen, Bunch Bygningsfysik og seniorforsker Erik Brandt, SBi/AAU
 • Indeklima: Lektor Geo Clausen, DTU Byg
 • Brand: Lektor Anne Dederichs, DTU Byg
 • Lyd: Lektor Henrik Blyt, VIA University College
 • Lys: Adjunkt Christian Anker Hviid, DTU Byg
 • Energi: Professor Svend Svendsen, DTU Byg
 • Statik: Direktør Tommy Bunch-Nielsen, Bunch Bygningsfysik
 • Eksamen: Fagkoordinator Bo Sørensen, VIA University College og censor direktør Tommy Bunch-Nielsen, Bunch Bygningsfysik

 

Uddannelseskoordinator

Bygningsingeniør Bo Sørensen fra VIA University College er gennemgående faglig koordinator på uddannelsen.

 

Censor

Direktør Tommy Bunch-Nielsen, Bunch Bygningsfysik

Målgruppe

Uddannelsen er på et fagligt højt niveau, og vi stiller derfor krav om, at du skal have en god basisviden om bygninger og bygningsfysik. Du bør derfor være enten arkitekt, bygningsingeniør eller bygningskonstruktør for at deltage på uddannelsen.

Vores kursister siger

 • ”Uddannelsen har givet mig en bred forståelse af hvilke faktorer der er i spil i dagens byggeri - både inden for nybyggeri og renovering”
 • ”Uddannelsen har givet mig håndgribelige, visuelle eksempler, som kan relateres til de ting, jeg kan komme ud for i min hverdag som rådgiver"
 •  ”Underviserne var gode til at drage erfaringer og virkelige situationer ind i emner og resultater. Det syntes jeg var rigtigt godt”

Priser og rabat på hele uddannelsen

Hvert fagmodul koster kr. 9.500.


Deltagelse i afsluttende eksamen koster kr. 5.000.

 

Du har mulighed for at tage prøven på et fagmodul, uden at deltage i undervisningen på modulet.
Prøven alene koster kr. 3.000.


Rabat

Ved tilmelding til alle 7 moduler og eksamen samtidig får du rabat. Den samlede pris for hele forløbet er kr. 63.000.


Alle priser er ekskl. moms.

Tid og sted

Alle moduler afholdes som udgangspunkt i vores eget kursuscenter HUSET i Middelfart og er med overnatning på enkeltværelser.

Der kommer løbende nye datoer på hvert af modulerne. Du kan tjekke datoerne på de enkelte moduler ved at klikke dig ind på de respektive moduler her på siden. 

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig online til hvert af modulerne ved at klikke dig ind på dem ude til højre her på siden.

Du kan også tilmelde dig ved at kontakte os på info@byggecentrum.dk eller på 7012 0600.

 

Ønsker du at tilmelde dig hele uddannelsen, kan du kontakte kursussekretær Gurli Andresen.

 

Deltagerbegrænsning: Der er plads til 25 deltagere på hvert fagmodul.

Seneste folder om uddannelsen

Læs seneste folder om uddannelsen her

Følg vores brede udbud af aktuelle kurser og uddannelser