Lyd
Kategorier: Bygningsfysik

Lyd

Pris: kr. 9.500,00
(ekskl. moms)
Pris: kr. 11.875,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Henrik Jean Blyt
Kursusdato
Kursussted
Status
 
13.06.2016 09:00-20:00
14.06.2016 08:00-16:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Lyd er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Viden om støjs virkninger på mennesker, principperne for støjdæmpning i bygninger og i det eksterne miljø, samt om akustiske krav, der skal opfyldes i et typisk bygningsprojekt.

Bemærk! Kurset afholdes over to dage inkl. overnatning.

Bygningsfysikuddannelsen
Dette modul indgår i Bygningsfysikuddannelsen, men kan også tages som et selvstændigt kursus. Ønsker du information om hele uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 12 06 00.

Overordnet kursusmål
Kursets mål er at give dig viden om støjs virkninger på mennesker, principperne for støjdæmpning i bygninger og i det eksterne miljø, samt om akustiske krav, der skal opfyldes i typiske bygningsprojekter, herunder både nybyggeri og eksisterende byggeri.

Kursusindhold
Grundlæggende akustiske begreber
Støjs virkninger på mennesker
Måling af lyd og metoder til vurdering af støj
Udendørs lydudbredelse
Støjskærme
Rumakustik og efterklangstid
Lydabsorberende materialer
Luftlydisolation og trinlydisolation
Støjbestemmelser og bekæmpelse af støj i det eksterne miljø og i bygninger
Principper for design af god akustik i rum.

SBi-anvisninger
SBi-anvisninger om Lydisolering udleveres på kurset.

Vores kursister siger:
Generelt gode undervisere og fagligt højt niveau.

Underviser
Ingeniør og projektleder Henrik Blyt, VIA University College

Pris
Prisen er 9.500 kr. ekskl. moms pr. modul. Hvis du tilmelder dig hele Bygningsfysikuddannelsen (7 fagmoduler og eksamen) samtidig er prisen kr. 63.000 ekskl. moms - kontakt os da på tlf. 70120600.
1. dag

Kl. 09.00 09.30 Registrering og morgenmad

Kl. 09.30 10.00 Velkomst og formål, præsentation af indlægsholdere og kursister
v/ kursusleder Henrik Blyt

Kl. 10.00 11. 00 Grundlæggende akustiske begreber
v/ Henrik Blyt

Kl. 11.00 11.15 Pause

Kl. 11.15 12.15 Støj og mennesker - gældende lovkrav og regler
Påvirkning af lyd og støj på mennesker
Trafikstøj, Installationer
v/ Henrik Blyt

Kl. 12.15 13.15 Frokost

Kl. 13.15 14.15 Måling af lyd og bedømmelse af støj
v/ Henrik Elberg

Kl. 14.15 14.45 Praktiske eksempler på støjopgaver (kontorer og industri)
v/ Henrik Elberg

Kl. 14.45 15.15 Pause

Kl. 15.15 16.45 Rumakustik, efterklangstid
v/ Henrik Blyt

Kl. 16.45 17.00 Pause

Kl. 17.00 18.30 Gruppeopgave: Beregning og måling af efterklangstid

Kl. 19.00 Middag

2. dag

Kl. 08.30 09.00 Gennemgang af gruppeopgave

Kl. 09.00 10.00 Rumakustik, lydabsorbenter og akustisk design
v/ Henrik Blyt

Kl. 10.00 10.30 Pause

Kl. 10.30 11.30 Luftlydisolation
v/ Henrik Blyt

Kl. 11.30 12.15 Luftlydisolation, fortsættelse
v/ Henrik Blyt

Kl. 12.15 13.15 Frokost

Kl. 13.15 14.00 Trinlydniveau
v/ Henrik Blyt

Kl. 14.00 15.00 Flanketransmission og svømmende gulve
v/ Henrik Blyt

Kl. 15.00 15.15 Pause

Kl. 15.15 16.00 Multiple Choice test

Kl. 16.00 Evaluering og afslutning

Byggecentrum forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.