Fugt i bygninger (m/overnatning)
Kategorier: Bygningsfysik

Fugt i bygninger (m/overnatning)

kr. 9.500,00
(ekskl. moms)
kr. 11.875,00
(inkl. moms)
Obs! Kurset afholdes over to dage inkl. overnatning

Beskrivelse

Baggrund
Fugt er den hyppigste årsag til skader i bygninger, og kan både give problemer med nedbrydning af materialer og give anledning til vækst af skimmelsvampe.

Fugten kan stamme fra byggefugt, opstigende grundfugt, utætheder i badeværelser og tage, forkert udførte konstruktioner m.v.

Indhold
Kurset giver indgående indsigt i fugttekniske forhold, herunder fugt i luft, fugt i materialer og konstruktioner, fugttransport etc. Vi viser praktiske eksempler på løsning af fugttekniske opgaver, fx vedrørende kældre, gulve, tage, badeværelser og skimmelproblemer. Der vil herunder blive orienteret om undersøgelsesmetoder og måleudstyr, om hvordan problemer kan forebygges og hvordan skader kan afhjælpes.

Formål
Vi vil sætte dig i stand til at vurdere en bygnings fugttekniske forhold fra kælder til kvist ud fra en praktisk synsvinkel og i overensstemmelse med gældende regler og viden. Vi lægger vægt på dialog, herunder med mulighed for at drøfte fugtproblemer fra jeres egne sager.

På kurset udleverer vi i øvrigt bl.a. relevante BYG ERFA blade, herunder 2 helt nye blade om Skimmelvækst i bygninger.

Målgruppe
Kurset henvender sig til byggeteknikere, arkitekter og ingeniører m.fl. som skal tage stilling til fugttekniske problemer ved projektering, tilsyn eller tilstandsvurdering.

Undervisere
Seniorforsker Erik Brandt (SBi) og direktør Tommy Bunch Nielsen (Bygge- og Miljøteknik)

Yderligere oplysninger
Byggecentrum, Lautrupvang 1B, 2750 Ballerup
Tlf. 70 12 06 00. Fax 70 12 08 00

Tilmelding
On-line her på bygnet.dk
På mail: info@byggecentrum.dk
Tlf. 70 12 06 00. Fax 70 12 08 00
Program

1. dag
Kl. 8.45Ankomst - kaffe/te

Kl. 9.15
Velkomst
Formulering af egne ønsker til kursusindhold og fugtquiz

Kl. 9.45
Grundlæggende begreber, fugt i luft
V/Erik Brandt

Kl. 10.15
Gruppeopgave 1 (anvendelse af fugtdiagram)

Kl. 10.40
Pause - kaffe og te

Kl. 10.55
Opgavegennemgang

Kl. 11.10
Fugt i byggematerialer
V/Erik Brandt

Kl. 11.40
Dampspærre og fugtspærre
V/Erik Brandt

Kl. 12.10
Frokost

Kl. 13.10
Beregning af fugt- og temperaturforhold inkl. MATCH
V/tommy Bunch-Nielsen

Kl. 14.00
Fugt i gulve
V/Erik Brandt

Kl. 14.45
Pause - kaffe/te

Kl. 15.10
Måleinstrumenter & metoder
V/Erik Brandt/Tommy Bunch-Nielsen

Kl. 15.50
Fugt og krybekældre
V/Tommy Bunch-Nielsen

Kl. 16.35
Pause

Kl. 16.45
Ældre kældre
V/Erik Brandt

Kl. 17.30
Gruppeopgave 2

Kl. 18.00
Gennemgang af gruppeopgave

Kl. 18.15
Middag

Kl. 20.00
Fremlæggelse og diskussion af egne fugtproblemer

2. dag

Kl. 8.30
Skimmelsvampe - hvad er det? Vækstbetingelser, indflydelse på helbredet? Undersøgelsesmetoder
V/Erik Brandt/Tommy Bunch-Nielsen

Kl. 9.15
Skimmelsvampe - fortsat
Erfaringer fra praktiske undersøgelser. Udbedring. Forebyggelse
V/Tommy Bunch-Nielsen/Erik Brandt

Kl. 10.30
Pause - kaffe/te

Kl. 10.50
Tagkonstruktioner (generelt)
V/Tommy Bunch-Nielsen

Kl. 11.40
Gruppeopgave (tage)

Kl. 12.00
Frokost

Kl. 13.00
Gruppeopgave (løsning)
V/ Tommy Bunch-Nielsen

Kl. 13.15
Skråtage (undertage)
V/ Tommy Bunch-Nielsen & Erik Brandt

Kl. 14.00
Vådrum lette og tunge
V/Erik Brandt

Kl. 15.15
Pause - kaffe/te

Kl. 15.30
Facader, fuger, vinduer
V/Erik Brandt/Tommy Bunch-Nielsen

Kl. 16.00
Opsamling, spørgsmål, evaluering

Kl. 16.15
Kursus slut

Overnatning:
Kurset er med overnatning

Afmelding:
Afmelding er vederlagsfrit indtil 3 uger før kursusstart. Ved senere afmelding opkræves et gebyr på 50% af kursusprisen, dog 100% hvis afmeldingen sker senere end 7 dage før kursusstart<

Aflysning:
Byggecentrum forbeholder sig ret til at aflyse et kursus. Meddelelse herom vil omgående blive givet de tilmeldte, og kursusafgiften vil blive betalt tilbage

Yderligere oplysninger:
Kontakt Byggecentrum tlf. 70 12 06 00 eller pr. mail info@byggecentrum.dk

Følg vores brede udbud af aktuelle kurser og uddannelser