Energirenovering, fredede og bevaringsværdige bygn

Pris: kr. 4.250,00
(ekskl. moms)
Pris: kr. 5.312,50
(inkl. moms)
Kursusleder:
Thomas Brogren
Kursusdato
Kursussted
Status
 
07.06.2016 09:00-16:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Energirenovering, fredede og bevaringsværdige bygn er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Hvad lærer jeg?
Kurset giver dig metodiske redskaber og konkret praktisk viden om de særlig løsninger og erfaringer, der skal anvendes, når fredede og bevaringsværdige bygninger skal energirenoveres, uden at de mister deres unikke kvaliteter.

I disse år er der en stor folkelig, politisk og forretningsmæssig interesse for de kvaliteter og muligheder, som fredede og bevaringsværdige bygninger tilbyder. Ejendomsejere, rådgivere og myndigheder skal sammen kunne finde de løsninger, der sikrer, at vi skaber et godt indeklima og sparer på energien, samtidigt med at vi øger bygningens værdi og sikrer de arkitektoniske kvaliteter - også på langt sigt.

Kurset giver dig redskaber til en systematisk dialog i projektgruppen og med myndighederne. Endvidere videregiver kurset den efterspurgte specialviden baseret på praktiske erfaringer, der skal til for at kunne udvikle og forny disse bygninger.

Indhold
Kurset indledes med 3 oplæg, der giver dig redskaberne til at forstå og håndtere de 3 helt overordnede udfordringer, der er ved arbejdet med energirenovering af fredede og bevaringsværdige bygninger.
- Hvordan finder man ud af, hvad man gør ved netop denne bygning uden at de karakteristiske kvaliteter og bærende bevaringsværdier går tabt?
- Hvordan vurderer man hvilke tiltag, der er de mest effektive og bedst kan betale sig i netop denne bygning?
- Hvordan finder man de rigtige byggetekniske løsninger til netop denne bygning, så man undgår at bygningen bliver ødelagt af dårligt indeklima og fugtskader?

De efterfølgende 2 oplæg er helt konkrete og gennemgår og vurderer de forskellige muligheder for at efterisolere bygningsdelene og optimere på installationerne.

Alle oplæggene bygger på grundlæggende teorier og nyeste forskning kombineret med de erfarne oplægsholderes praktiske viden om, hvordan arbejderne gennemføres i virkeligheden.

Vores kursister siger

"Foredragsholdernes kompetenceniveau og formidlingsevne var meget højt. Kurset formåede at være interessant og relevant fra start til slut. Jeg fik en masse konkret viden jeg kunne tage med hjem og som jeg kan anvende på det projekt jeg arbejder på"
"Bredt favnende men ikke for bredt, meget veltilpasset."
"Relevante problemstillinger"
"God veksling mellem dialog og oplæg"
"Stor ros til Thomas. Hans viden om arkitektur, historik og bevaringsværdi er meget bred. Måden han formidler det på, er på et niveau og med et sprog, som alle faggrupper kan forstå. Stort stor ros til ham."
"Der var mange gode indlæg om et særdeles relevant emne."

Forberedelse
På kurset har du mulighed for at blive inddraget, og der vil i løbet af dagen være mulighed for at spørge ind til underviserne ved en afsluttende spørgerunde efter hvert oplæg. For at gøre diskussioner og overvejelser konkrete og relevante, bedes du medbringe et par billeder og et par beskrivende ord om et fredet eller bevaringsværdigt hus, som du godt kan li´. Så vil vi sammen vurdere, hvad der er disse bygningers bærende bevaringsværdier, hvilke tiltag, der sandsynligvis vil give størst effekt og hvilke byggetekniske løsninger, der kan være de rigtige til netop dette hus.

Målgruppe
Konstruktører, ingeniører, arkitekter, energirådgivere, myndigheder, bygherrer, developere, entreprenører, håndværkere og bygningsejere - samt alle andre, der har brug for at få bedre metodiske redskaber og konkret praktiske viden om energirenovering af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis du har interesse for ældre bygninger og en grundlæggende viden om energirenoveringer.

Undervisere
Arkitekt MAA (kursusleder)
Kl. 8.30 - 9.00
Registrering og morgenmad

Kl. 9.00 - 9.15
Velkomst og præsentation af dagens program og indlægsholdere

v/ kursusleder Thomas Brogren

Kl. 9.15 10.15
Den værdibaserede energirenovering
Hvert enkelt hus har sine egne bevaringsværdier, kvaliteter og karakteristika. Oplægget giver et systematisk overblik over forskellige perioders byggeteknik, arkitektonisk kvaliteter og muligheder. Endvidere gennemgås metodiske redskaber som værdisætning til at beskrive de bærende bevaringsværdier og formulering af en Arkitektonisk holdning til at fastlægge projektets målsætning. Dette giver en projektgruppe redskaber til at kunne samarbejde om en energirenovering, der skaber kvalitet og fastholder bygningens karakteristika. Oplægget giver en indføring i de redskaber og metoder, der i dag anvendes til at sikre en god dialog mellem samarbejdspartnerne og en smidigere sagsbehandling hos fredningsmyndighederne.

v/ Thomas Brogren

Kl. 10.15 - 10.45
Det kan jeg li´
Gennemgang af kursusdeltagernes eksempler på fredede eller bevaringsværdige huse. Diskussion af hvad der er bygningernes bærende bevaringsværdier, og hvad det betyder for muligheder og udfordringerne ved energirenovering.

v/ Thomas Brogren

Kl. 10.45 - 11.00
Pause

Kl. 11.00 - 12.00
Den effektive energirenovering
Når en bygning er fredet eller bevaringsværdig er der mulighed at få dispensation i forhold til nogle af bygningsreglementets strenge krav. Ofte skal kun rentable og fornuftige energirenoveringstiltag iværksættes. Oplægget giver indføring i hvordan man kan afklare hvilke energirenoveringstiltag, der skal udføres. Det kræver at man kan vurdere den eksisterende bygnings energiforbrug og kan vurdere hvilke energirenoveringstiltag, der mest effektive og bedst kan betale sig.

v/ Jørgen Schultz

Kl. 12.00 - 12.30
Frokost

Kl. 12.30 - 13.30
Den teknisk rigtige energirenovering
Den største risiko ved energirenovering er at skabe dårligt indeklima og nedbrydende bygningsskader, som følge af forkert anvendte materialer og uegnede tekniske løsninger. Hør hvordan du undgår de alvorlige fejl og finder de løsninger, der er de teknisk rigtige til det enkelte hus.

v/ Tommy Bunch-Nielsen

Kl. 13.30 - 13.45
Pause

Kl. 13.45 - 14.30
Mulighederne ved at arbejde med bygningsdelene
Systematisk gennemgang af muligheder for tætning, efterisolering og nænsom optimering af tag, facader, vinduer, kældervægge og terrændæk mm. Praktiske erfaringer, økonomiske nøgletal og vurdering af, hvad de enkelte indgreb vil betyde for bevaringsværdierne.

v/ Thomas Brogren

Kl. 14.30 - 14.45
Pause med kage

Kl. 14.45 - 15.45
Mulighederne ved at arbejde med installationerne
Systematisk gennemgang af muligheder for optimering af installationer, teknik, styring og intelligente løsninger. Praktiske erfaringer, økonomiske nøgletal og vurdering af hvad de enkelte indgreb vil betyde for bevaringsværdierne.

v/ Mikkel Nielsen

Kl. 15.45 - 16.00
Afslutning og diskussion
Konklusion på dagens tema

v/ kursusleder Thomas Brogren


Byggecentrum forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.