Be15 energiberegninger - ved nybyg og renovering
Kategorier: Installationer, Energi

Be15 energiberegninger - ved nybyg og renovering

kr. 4.500,00
(ekskl. moms)
kr. 5.625,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Niels Hørby Jørgensen
Kursusdato
Kursussted
Status
 
30.01.2017 09:15-16:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Be15 energiberegninger - ved nybyg og renovering er tilføjet til din indkøbskurv.
 
05.09.2017 09:15-16:00
Pfizer ApS
Lautrupvang 8
Ballerup
 
 
 
Be15 energiberegninger - ved nybyg og renovering er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Hvad lærer jeg?
På kurset undervises der i det opdaterede Be15 software fra SBI til energiberegninger. Målet er at du efter kurset er fortrolig med de vigtigste dele af programmet, og vil være i stand til selvstændigt at udføre retvisende energiberegninger.

Der vil blive undervist og øvet korrekt brug af beregningsprogrammet med udgangspunkt i to cases. En ny 2015 bolig, hvor der arbejdes med klimaskærmen og de mest almindelige tekniske installationer. Dernæst øves brug af programmet ved energimæssig opgradering af en bolig til renoveringsklasse 1 eller 2 i henhold til de nye klasser i BR15.

Der vil på dagen være ekstra fokus på nye elementer i programmet.

Undervisningen veksler mellem indlæg og opgaver i små grupper, hvor der arbejdes i detaljer med specifikke løsningsopgaver i programmet.

Det forudsættes, at du medbringer en bærbar computer, med seneste opdatering af Be15, og at du er fortrolig med de mest almindelige dele af BE10 programmet, og eksempelvis har udført en eller flere energiberegninger.

Indhold
Indledende intro til Be15 programmet.

Følgende sider i programmet vil der bliver undervist i:
- Klimaskærmen med terrændæk, vægge og loft
- Linjetab
- Vinduer og skygger
- Beregning af sommerkomfort (nyt)
- Ventilation med varmegenvinding
- Varmefordelingsanlæg og cirkulationspumper
- Varmtvandsbeholder og varmtvands veksler
- Fjernvarme
- Jordvarme og luft/vand varmepumpe
- Solceller (større ændringer)
- Renoveringsklasserne (nyt)

Målgruppe
Bygningskonstruktører, arkitekter, ingeniører og andre teknikere som projekterer boligbyggeri.

Projekterende og byggefirmaer, som arbejder med boliger og gerne vil opdateres med Be15 beregningsprogrammet fra SBI.

Kurset beskæftiger sig ikke med kontor og erhvervsbyggeri.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Rabatter kan ikke kombineres.

Vores kursister siger
"God kursusform, interaktion med andre deltagere"
"God og klar forklaring, ikke for hurtigt"
"Alt det nye fra BR15 omkring solceller, sommerkomfort m.m."

Undervisere
Bygningskonstruktør og energirådgiver Niels Hørby Jørgensen, Energitjenesten
Niels vejleder private såvel som offentlige bygherrer i forbindelse med energirigtig byggeri. Niels har stor erfaring i arbejdet med praktisk an-vendelse af bygningsreglementet, og har udført Be10 beregninger og ydet rådgivning ved projektering og opførelse af et stort antal lavenergihuse.

Bygningsingeniør og Energirådgiver Anette Louise Klidsbjerg, Energitjenesten
Anette har gennem en årrække undervist i Be10 energiberegninger, og senest BR15 energiregler.

Baggrund
Kurset er aktuelt pga. de energiregler i Bygningsreglementet BR15, som har medført at energiberegningsprogrammet er blevet opdateret fra version Be10 til Be15.

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Kl. 8.45 - 9.15
Registrering og morgenmad

Kl. 9.15 - 10.00
Klimaskærmen
Isolering af terrændæk, ydervægge, loft, linjetab og vinduer er grundlæggende for energiberegningen. Vi gennemgår ikke alle konstruktionsdele, men sætter fokus på de steder hvor der oftest sker fejl.

Kl. 10.00 - 10.15
Pause

Kl. 10.15 - 11.00
Ventilation og varmesystemet
Undervisning og øvelser vedr. mekanisk ventilation med varmegenvinding, varmt brugsvand og varmefordelingssystemet. Desuden simulerer vi løbende, hvordan de forskellige dele påvirker energibehovet, når vi indtaster i Be15-beregningen.

Kl. 11.00 - 11.15
Pause

Kl. 11.15 - 12.00
Fjernvarme og varmepumper
Fjernvarme og varmepumper er de to mest almindelige varmekilder i nybyggeri. Vi øver indtastning i Be15-programmet, og drøfter hvornår henholdsvis fjernvarme og varmepumpe er den rigtige løsning.

Kl. 12.00 - 12.45
Frokost

Kl. 12.45 - 13.15
Solceller
Vedvarende energianlæg er ofte både nødvendige og naturlige i lavenergibygninger for at kunne overholde energirammen. Solceller er den mest almindelige løsning. Vi øver i programmet og tester forskellige størrelser af anlæg og orienteringer.

Kl. 13.15 - 14.00
Be15 metoden til beregning af overtemperatur
Der skal nu overholdes krav til max temperaturer på henholdsvis 27 og 28 grader i husets kritiske rum, som typisk er stuen eller køkkenalrum. Vi underviser i programmet og øver metoden.

Kl. 14.00 - 14.15
Pause

14.15 - 15.45
Renovering til energiklasse 1 og 2
Ved at anvende energiberegningen/energimærket fra et eksisterende hus, prøves med forskellige tiltag at opgradere til 2 energiklasser, f.eks. med bedre isolering, nye vinduer og nyt varmeanlæg.

15.45 - 16.00
Debat og spørgsmål

16.00
Kurset slutter

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Følg vores brede udbud af aktuelle kurser og uddannelser