Tilmelding

En bekræftet tilmelding er økonomisk bindende.

Hvis ikke andet er anført, dækker kursusprisen undervisning, kursusmateriale til download, eventuelle ekskursioner, der indgår som en del af programmet samt forplejning i kursustiden. Betalingen for internatkurser dækker tillige overnatning med mindre andet fremgår af kursusbeskrivelsen.

Ved din tilmelding accepterer du, at Byggecentrum må kontakte dig via e-post (e-mail, sms, mms, videobeskeder etc.) med nyheder og tilbud og lejlighedsvise servicemails/budskaber med relevante aktuelle informationer og tilbud fra Byggecentrum og Byggecentrums nærmeste fagligt relevante samarbejdspartnere. Dette "abonnement" kan til enhver tid opsiges.

 

Afmelding

Afmelding er vederlagsfri indtil 4 uger før kursusstart. Ved senere afmelding opkræves et gebyr på 50 % af kursusprisen, dog 100 % hvis afmeldingen sker senere end 7 dage før kursusstart. Afmelding skal ske skriftligt på mail til kurser@byggecentrum.dk eller til kursussekretæren. Din afmelding er først godkendt, når du har fået en bekræftelse fra os.


Aflysning

Byggecentrum forbeholder sig ret til at aflyse et kursus. Du vil omgående blive orienteret om dette, og få kursusprisen refunderet.

Hvis kurset rykkes til anden dato, vil du blive orienteret om, at din tilmelding rykkes til den nye dato, og du vil få lejlighed til at framelde dig kurset og få refunderet kursusprisen, hvis du ønsker dette.

Byggecentrum hæfter ikke over for 3. part for eventuelle tab, du måtte lide som følge af aflysning af et kursus.

 

Overnatning

Det vil af kursusbeskrivelsen fremgå, om kurset er med overnatning. Kurser med overnatning foregår altid på enkeltværelser hovedsagligt på vores eget kursuscenter i Middelfart.

 

Betaling

Faktura fremsendes umiddelbart efter tilmelding. Betalingsbetingelserne vil fremgå af fakturaen.Yderligere oplysninger

Kontakt Byggecentrum på tlf. 70 12 06 00 eller pr. mail kurser@byggecentrum.dk

 Se også vores FAQ