Byggeomkostningsindeks

2010

Sammen-vejnings-
faktorer

15. feb
2010
15. maj
2010

15. aug
2010

15. nov
2010    
Boliger i alt1000120,5121,2 121,9122,8
Materialer690118,1118,2118,9  120,0
Arbejdsomkostninger310125,9128,1128,5 128,9
Enfamiliehuse i alt1000120,2120,9 121,6122,5
Materialer694117,7117,8118,6 119,7
Arbejdsomkostninger306125,9128,1128,5 128,9
Etageboliger i alt1000121,8122,6123,2123,7
Materialer674119,8119,9120,4 121,3
Arbejdsomkostninger326 126 128,2128,8 128,8

Fagindeks for boliger

Jord- og betonarbejde   164     118,9 119,4 120,0 120,2
Materialer113116,7116,6116,9  117,7
Arbejdsomkostninger51123,5125,5126,6 125,4
Betonelementarbejde89111,7109,2110,9113,4
Materialer68108,1104,3105,9 109,8
Arbejdsomkostninger21123,9126,2128,4 125,8
Murerarbejde165123,7124,0125,0126,2
Materialer96123,0122,2122,7123,3
Arbejdsomkostninger69124,6126,5128,2

130,0

Tømrerarbejde253121,1122,4123,3124,1 
Materialer174118,6119,3120,9122,0 
Arbejdsomkostninger78126,9129,3128,7128,9
Snedkerarbejde127115,2116,3116,6116,6
Materialer107112,6113,6114,0114,0
Arbejdsomkostninger21127,1129,5128,8129,1
Malerarbejde50121,0122,2122,9122,9
Materialer24113,5113,7113,5113,7
Arbejdsomkostninger26128,2130,3131,8131,6
VVS-arbejde87129,5131,9132,0132,8
Materialer62130,4132,6133,9134,4
Arbejdsomkostninger25127,1130,2127,1128,7
El-arbejde65122,9124,7124,3126,3
Materialer46120,1121,9121,2123,1 
Arbejdsomkostninger19129,4

131,0

131,7134,1

>> Byggeomkostningsindeks for boliger

- jf. dst.dk/byggeindeks.

Seneste offentliggjorte indeks er for 4. kvt. 2014
pr. den 6. marts 2015.
Næste indeks for 1. kvt. 2015 pr. den 15. februar

offentliggøres den 30. juni 2015.

>> Omkostningsindeks for anlæg

- jf. dst.dk/anlægsindeks.

Seneste offentliggjorte indeks er for 3. kvt. 2014
pr. den 15. september 2014.
Næste indeks for 4. kvt. 2014 pr. den 15. december offentliggøres den 5. februar  2015.

>> Reguleringsindeks for boligbyggeri (1987-2003)

 

Indeks fra F.R.I:

>> Rådgiverindeks

- jf. frinet.dk/rådgiverindeks.

Seneste offentliggjorte indeks er for 1. halvår 2014
pr. den 1. juli 2014.

 

Indeks for Grønland:

>> Byggeomskostningsindeks for Grønland
- jf. stat.gl/byggeindeks.

Seneste offentliggjorte indeks er for 1. halvår 2014
pr. den 1. juli 2014. Næste indeks for 2. halvår 2014 pr. den 1. januar 2015 offentliggøres april 2015.